ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ค้นหา  

แสดงสารสนเทศ

ลำดับ
เลขจัดเก็บ ชื่่อสารสนเทศ ประเภท จำพวก หมวด
รายละเอียด
161
ก(จม).2/07 ศิลปกรรมในสวนสุนันทา กฤตภาค บทความจดหมายข่าว สถาปัตยกรรม
[คลิก]
162
สต(จม).15/01 จดหมายข่าวแก้วเจ้าจอม สิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง จดหมายข่าว กิจกรรม
[คลิก]
163
ก(จม).15/04 ลูกเสือและเนตรนารีสวนสุนันทา กฤตภาค บทความจดหมายข่าว กิจกรรม
[คลิก]
164
สพ(อร).9/05 ประกาศวิทยาลัยครูสวนสุนันทาเรื่่องห้ามนักศึกษาจัดงานหรือกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ พ.ศ. 2535 สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ ระเบียบข้อบังคับ
[คลิก]
165
ก(จม).3/05 ชาวสวนสุนันทาประกาศก้องมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 กฤตภาค บทความจดหมายข่าว การบริหาร
[คลิก]
166
ก(จม).6/01 สวนสุนันทาสุดปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมฯ พระราชทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ กฤตภาค บทความจดหมายข่าว พิธีการ
[คลิก]
167
ก(จม).6/03 สวนสุนันทาเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัล กฤตภาค บทความจดหมายข่าว พิธีการ
[คลิก]
168
ก(จม).6/04 พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงรับโรงเรียนประถมสาธิตไว้ในพระอุปถัมภ์ กฤตภาค บทความจดหมายข่าว พิธีการ
[คลิก]
169
ก(นสพ).15/01 สุนันทาพร้อมใจพัฒนา 72 ตำราบูชาในหลวง กฤตภาค บทความหนังสือพิมพ์ กิจกรรม
[คลิก]
170
สต(นสพ).15/01 หนังสือพิมพ์กำแพงแดง สิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง หนังสือพิมพ์ กิจกรรม
[คลิก]
171
ก(จม).7/01 บำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทาฯ : นาฏศิลป์เผยที่่มาการรำบวงสรวง กฤตภาค บทความจดหมายข่าว นาฏกรรม
[คลิก]
172
ก(จม).2/02 สวนสุนันทา วิทยาเขตศาลายา นครปฐม กฤตภาค บทความจดหมายข่าว สถาปัตยกรรม
[คลิก]
173
ก(จม).15/05 นักศึกษาพยาบาลรุ่นแรกจากหลายพื้นที่่ตรวจร่างกาย : เด็กนราธิวาสเชื่่อมั่นความพร้อมสวนสุนันทา กฤตภาค บทความจดหมายข่าว กิจกรรม
[คลิก]
174
ก(จม).6/05 ชาวระนองปลื้มได้มีสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรก: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารับมอบที่่ดินเตรียมจัดตั้งเป็นวิทยาเขต กฤตภาค บทความจดหมายข่าว พิธีการ
[คลิก]
175
ก(จม).2/03 ซุ้มพระพุทธรูปเชียงแสนสวนสุนันทา กฤตภาค บทความจดหมายข่าว สถาปัตยกรรม
[คลิก]
176
ก(จม).6/06 วิทยาลัยพยาบาลจับมือโรงพยาบาลศรีวิชัยร่วมงานวิชาการผลิตผู้ช่วย-พยาบาลรองรับตลาดขาดแคลน กฤตภาค บทความจดหมายข่าว พิธีการ
[คลิก]
177
ก(จม).6/02 อธิการบดีรับมอบตำรายาแพทย์แผนไทย อายุกว่า 130 ปี กฤตภาค บทความจดหมายข่าว พิธีการ
[คลิก]
178
ก(จม).15/02 นางแบบกิตติมศักดิ์ร่วมเดินแฟชั่นย้อนยุคสร้างสีสันคืนสู่เหย้า กฤตภาค บทความจดหมายข่าว กิจกรรม
[คลิก]
179
สต(จม).15/03 จดหมายข่าวแก้วเจ้าจอม สิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง จดหมายข่าว กิจกรรม
[คลิก]
180
ก(จม).3/06 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ชี้แจงเพิ่มเติมการก่อสร้างอาคารและสถานที่ในราชภัฏสวนสุนันทา กฤตภาค บทความจดหมายข่าว การบริหาร
[คลิก]
    จำนวน 292 เรคอร์ด
หน้า 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com