ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา676
เลขจัดเก็บPT-PG-BD-06
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศอาคารสดับสนธิ์เฉียดเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบ-
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์-
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 678.jpg (1 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องอาคาร, 2539-
คำสำคัญอาคารสดับสนธิ์เฉียดเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ; อาคารสดับสนธิ์เฉียดเกษม ; ที่ประทับของเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ และเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์เฉียด
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาคุณรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง (มอบให้เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์ภาพถ่ายอาคารสดับสนธิ์เฉียดเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบด้วยไฟล์ภาพถ่ายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com