ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา670
เลขจัดเก็บส(นท).6/05
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดพิธีการ
ชื่อสารสนเทศใต้ร่มพระบารมี 70 ปี สวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2550.
บรรณลักษณ์186 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม. + 1 ไฟล์ : 670.jpg (1 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องงานรื่นเริง, 2550.
คำสำคัญ70 ปี สวนสุนันทา ; ใต้ร่มพระบารมี ; ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ; กลิ่นแก้วเจ้าจอม ; สุนันทาแฟร์ ; หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา UBI FAIRS 2006 ; ลูกพระนางคืนวัง
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (ตู้ 23)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับและไฟล์ภาพหน้าปกของหนังสือใต้ร่มพระบารมี 70 ปี สวนสุนันทา เนื้อหาประกอบด้วย คำปรารภอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา -- กิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี 70 ปี สวนสุนันทา -- นิทรรศการและการสาธิตการฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี -- นิทรรศการและการสาธิตของคณะ ภาควิชา และโรงเรียนสาธิต -- การสัมมนาทางวิชาการและการเสนอผลงานวิจัย -- การประกวดแข่งขันทางวิชาการของคณะ ภาควิชา และโรงเรียนสาธิต -- การแสดงละครแสง สี เสียง และสื่อผสม เรื่องกลิ่นแก้วเจ้าจอม -- การแสดงเวทีกลางแจ้งงานสุนันทาแฟร์ -- การแสดงผลงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา UBI FAIRS 2006 -- สมโภชพระบรมสารีริกธาตุ -- กิจกรรมลูกพระนางคืนวัง -- การประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com