ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ค้นหา  

แสดงสารสนเทศ

ลำดับ
เลขจัดเก็บ ชื่่อสารสนเทศ ประเภท จำพวก หมวด
รายละเอียด
1
GP-TB-PS-01-01-05 คนดีศรีสุนันทา 63 สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
2
ส(นท).1/22 คนดีศรีสุนันทา 61 สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
3
ส(นท).11/03 คู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560 สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย หลักสูตรการศึกษา
[คลิก]
4
ร(ถ).2/36 โรงแรมวังสวนสุนันทา รูปภาพ ภาพถ่าย สถาปัตยกรรม
[คลิก]
5
ส(นท).1/15 คนดีศรีสุนันทา 60 สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
6
ก(จม).15/07 นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ...ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของที่ระลึกโบราณวัตถุเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา กฤตภาค บทความจดหมายข่าว กิจกรรม
[คลิก]
7
ร(ถ).2/35 อาคารสุวพักตร์นิเวศน์ รูปภาพ ภาพถ่าย สถาปัตยกรรม
[คลิก]
8
ร(ถ).2/34 อาคารอาทรทิพยนิวาสน์ (บูรณะ พ.ศ. 2560) รูปภาพ ภาพถ่าย สถาปัตยกรรม
[คลิก]
9
ร(ถ).1/33 คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์ รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
10
ร(ถ).2/33 อาคารมาลินีนภดารา (ประถมเก่า) รูปภาพ ภาพถ่าย สถาปัตยกรรม
[คลิก]
11
ก(จม).2/04 อุโมงค์โบราณในสวนสุนันทา กฤตภาค บทความจดหมายข่าว สถาปัตยกรรม
[คลิก]
12
ส(นท).1/21 ชีวิตนอกวัง 4 สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
13
ส(นท).1/20 ชีวิตนอกวัง 3 สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
14
ส(นท).1/19 ชีวิตนอกวัง 2 สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
15
ส(นท).1/18 ชีวิตนอกวัง 1 สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
16
ร(ถ).6/05 พิธีเปิดป้ายอาคารสุนันทานุสรณ์ สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รูปภาพ ภาพถ่าย พิธีการ
[คลิก]
17
ก(จม).15/06 อธิการเร่งเครื่องเดินหน้าจัดงานครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทาเต็มรูปแบบ กฤตภาค บทความจดหมายข่าว กิจกรรม
[คลิก]
18
ร(ถ).10/05 พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (บูรณะใหม่) รูปภาพ ภาพถ่าย ประติมากรรม
[คลิก]
19
ร(ถ).2/32 ซุ้มประตูพระที่นั่งนงคราญสโมสร รูปภาพ ภาพถ่าย สถาปัตยกรรม
[คลิก]
20
ส(นท).1/17 ชีวิตในวัง สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
    จำนวน 292 เรคอร์ด
หน้า 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com