ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา668
เลขจัดเก็บก(ว).6/01
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความวารสาร
หมวดพิธีการ
ชื่อสารสนเทศคำกราบบังคมทูลของนายกสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ...วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2514
ชื่อผู้รับผิดชอบสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา, 2514.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 665.pdf (9 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องพระราชพิธี, 2514.
คำสำคัญพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ; สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ; สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (สแกนภาพจากสิ่งพิมพ์ต้นฉบับเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิงสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา. (2514). คำกราบบังคมทูลของนายกสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ...วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2514. สวนสุนันทาสัมพันธ์. 1(4). 4 – 10.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากวารสารสวนสุนันทาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือนธันวาคม 2514 ว่าด้วยคำกราบบังคมทูลของนายกสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 เสด็จพระราชดำเนินทรงเททองหล่อพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ในรัชกาลที่ 5 ณ โรงพิธี กองหัตถศิลป กรมศิลปากร วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2514
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com