ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา667
เลขจัดเก็บส(จส).6/01
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกจุลสาร
หมวดพิธีการ
ชื่อสารสนเทศสูจิบัตรงาน 50 ปี สวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2529.
บรรณลักษณ์[29] หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. + 1 ไฟล์ : 664.jpg (1 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องงานเทศกาล, 2529
คำสำคัญ50 ปี สวนสุนันทา ; สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ; พระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฎ ปิยมหาราชปดิวรัดา ; ศิษย์เก่าสวนสุนันทา
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (ตู้ 23)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับและไฟล์ภาพหน้าปกของจุลสารสูจิบัตรงาน 50 ปี สวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2529 เวลา 9.00 น. - 21.00 น. ณ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา เนื้อหาประกอบด้วย งาน 50 ปี สวนสุนันทา -- สวนสุนันทาในอดีต --พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ -- พระราชประวัติพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฎ ปิยมหาราชปดิวรัดา -- ศิษย์เก่าสวนสุนันทาน่าชื่นชม -- กำหนดการวันคืนสู่เหย้า -- ละครเสภาขุนช้างขุนแผน -- เห่อาหารไทย -- กิจกรรมที่จัดทุกวัน -- กิจกรรมที่จัดเฉพาะบางวัน -- รายนามผู้มีอุปการะและสนับสนุนงาน
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com