ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา658
เลขจัดเก็บก(ว).2/02
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความวารสาร
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศโรงเรียนภายในสวนป่า
ชื่อผู้รับผิดชอบศรีวรรณ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์, 2529.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 652.pdf (6 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องอาคาร, 2480 - 2482
คำสำคัญสวนป่า ; โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย ; วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ; ศรีวรรณ
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (สแกนภาพจากสิ่งพิมพ์ต้นฉบับเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิงศรีวรรณ. (2529). โรงเรียนภายในสวนป่า. สวนสุนันทาสัมพันธ์. (ฉบับพิเศษ), 46 – 50.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากวารสารสวนสุนันทาสัมพันธ์ ฉบับพิเศษ ว่าด้วยเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับสวนสุนันทาในความทรงจำของผู้เขียน
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com