ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา664
เลขจัดเก็บก(นสพ).14/01
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความหนังสือพิมพ์
หมวดคหกรรม
ชื่อสารสนเทศปลาทูต้มเค็มอย่างเนื้อแข็งก้างเปื่อย : สูตรไม่ลับตำรับวังสวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบนิจ เหลี่ยมอุไร, สัมภาษณ์ ; รุจาภรณ์ ทองมั่น, เรียบเรียง
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2557.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 660.pdf (3 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องอาหาร, 2456-
คำสำคัญตำรับวังสวนสุนันทา ; ปลาทูต้มเค็มอย่างเนื้อแข็งก้างเปื่อย ; นิจ เหลี่ยมอุไร ; หม่อมหลวงเนื่อง นิลรัตน์
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาคุณรุจาภรณ์ ทองมั่น (มอบให้เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิงรุจาภรณ์ ทองมั่น. (2557, พฤศจิกายน 24). ปลาทูต้มเค็มอย่างเนื้อแข็งก้างเปื่อย : สูตรไม่ลับตำรับวังสวนสุนันทา. กำแพงแดง. หน้า 8 – 9.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากหนังสือพิมพ์กำแพงแดง ปีที่ 20 ฉบับที่ 30 ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ว่าด้วยบทสัมภาษณ์นางสาวนิจ เหลี่ยมอุไร บุตรบุญธรรม และผู้รับช่วงสูตรต่อจากหม่อมหลวงเนื่อง นิลรัตน์ ในการประกอบเมนูอาหารปลาทูต้มเค็มอย่างเนื้อแข็งก้างเปื่อย
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com