ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา674
เลขจัดเก็บสพ(อร).3/17
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกเอกสารราชการ
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ รน.230
ชื่อผู้รับผิดชอบกระทรวงการคลัง
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงการคลัง, 2550.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 676.jpg (1 รูป).
เลขมาตรฐาน0885-001-50
หัวเรื่องการบริหารทรัพยากรกายภาพ, 2550
คำสำคัญหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ ; รน.230 ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตระนอง
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (สแกนภาพจากสิ่งพิมพ์ต้นฉบับเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์เอกสารราชการหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ ว่าด้วยการอนุญาตให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ รน.230 ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง จำนวนเนื้อที่ประมาณ 128 ไร่ 2 งาน 47 ตารางวา สำหรับจัดตั้งวิทยาเขตหรือศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัย
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com