ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา659
เลขจัดเก็บส(นท).14/01
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดคหกรรม
ชื่อสารสนเทศตำรากับข้าวไทย : ตำรับพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ
ชื่อผู้รับผิดชอบสำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2544.
บรรณลักษณ์135 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม. + 1 ไฟล์ : 653.jpg (1 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องอาหาร, 2406-.
คำสำคัญตำรับพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ, น้ำพริก, น้ำปลา, ข้าวสำเร็จ, สำนักศิลปวัฒนธรรม
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (ตู้ 10)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับและไฟล์ภาพหน้าปกของหนังสือตำรับกับข้าวไทย : ตำรับพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ เนื้อหาประกอบด้วย พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา -- น้ำพริก -- น้ำพริกลงเรือ -- น้ำพริกกะปิพริก-จิ้มผักสด -- น้ำพริกลูกหนำเลี้ยบ ฯลฯ
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com