ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา663
เลขจัดเก็บสพ(ง).1/01
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกงานเขียนวิชาการ
หมวดบุคคล
ชื่อสารสนเทศครูสวนสุนันทาในความทรงจำ
ชื่อผู้รับผิดชอบแจ่มจันทร์ ทองเสริม, สัมภาษณ์ ; นิพนธ์ รักรุ่ง, เรียบเรียง
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป..
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 659.pdf (6 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องศิษย์เก่า, 2495 - 2558
คำสำคัญแจ่มจันทร์ ทองเสริม ; โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย ; นักเรียนประจำ
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาคุณนิพนธ์ รักรุ่ง (มอบให้เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์งานเขียนวิชาการ ว่าด้วย บทสัมภาษณ์อาจารย์แจ่มจันทร์ ทองเสริม อดีตนักเรียนโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com