ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา669
เลขจัดเก็บส(นท).6/01
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดพิธีการ
ชื่อสารสนเทศหนังสือที่ระลึกฉบับรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่อผู้รับผิดชอบศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ; สมถวิล วิเศษสมบัติ, บรรณาธิการ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2532.
บรรณลักษณ์137 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม. + 1 ไฟล์ : 666.jpg (1 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องพระราชพิธี, 2532.
คำสำคัญพระปิยมหาราช ; สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ; ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ; พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฎ ; โรงเรียนนิภาคาร ; ภาพเขียนสีน้ำ
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (ตู้ 23)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับและไฟล์ภาพหน้าปกของหนังสือที่ระลึกฉบับรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื้อหาประกอบด้วย บทอาเศียรวาท -- ศูนย์รวมจิตใจของชาวสวนสุนันทา -- พระจรรยาของพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฎ -- ชีวิตในตำหนักพระวิมาดาเธอฯ -- สมเด็จพระปิยมหาราชกับการดนตรี -- การเขียนภาพด้วยสีน้ำ -- กระดาษสา -- ละครร้อง -- ห้องจริยธรรม - ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม -- โรงเรียนนิภาคาร -- ตำรากับข้าวไทยเฉพาะเครื่องจิ้ม และข้าวปรุงต่างๆ ของสำนักพระวิมาดาเธอฯ
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com