ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1
เลขจัดเก็บGP-TB-PS-01-01-05
ชื่อสารสนเทศคนดีศรีสุนันทา 63
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดบุคคล
รายละเอียด[คลิก]
เลขจัดเก็บส(นท).1/22
ชื่อสารสนเทศคนดีศรีสุนันทา 61
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดบุคคล
รายละเอียด[คลิก]
เลขจัดเก็บส(นท).11/03
ชื่อสารสนเทศคู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดหลักสูตรการศึกษา
รายละเอียด[คลิก]
เลขจัดเก็บร(ถ).2/36
ชื่อสารสนเทศโรงแรมวังสวนสุนันทา
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดสถาปัตยกรรม
รายละเอียด[คลิก]
เลขจัดเก็บส(นท).1/15
ชื่อสารสนเทศคนดีศรีสุนันทา 60
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดบุคคล
รายละเอียด[คลิก]
หน้า 1
1 2 3 4
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com