ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา677
เลขจัดเก็บร(ถ).2/23
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศหอสมุดกลาง สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบ-
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2539.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 679.jpg (1 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องอาคาร, 2539.
คำสำคัญหอสมุดกลาง สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ; ห้องสมุด ; ศูนย์วิทยบริการ ; อาคารปัญจมราชบรรณาศรม
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาคุณรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง (มอบให้เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์รูปภาพหอสมุดกลาง สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมีสถานที่ทำการอยู่ที่อาคารสปัญจมราชบรรณาศรม ซึ่งผู้ตัังชื่อพยายามให้เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช (รัชกาลที่ 5)
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com