ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา673
เลขจัดเก็บส(วจ).5/02
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกรายงานการวิจัย
หมวดเครื่องแต่งกาย
ชื่อสารสนเทศวัฒนธรรมจารีตของชาววังสวนสุนันทาในบริบทการเปลี่ยนแปลงแบบตะวันตก
ชื่อผู้รับผิดชอบวีณา เอี่ยมประไพ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2553.
บรรณลักษณ์(7), 98 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม. + 1 ไฟล์ : 675.jpg (1รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องเสื้อผ้า, 2411-2475.
คำสำคัญราชสำนักฝ่ายในสมัยรัชกาลที่ 5 ; วัฒนธรรมตะวันตก ; วิถีชีวิตชาววังสวนสุนันทา ; วัฒนธรรมจารีตชาววังสวนสุนันทา
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (A2 : 10)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับและไฟล์ภาพหน้าปกของรายงานการวิจัยเรื่องวัฒนธรรมจารีตของชาววังสวนสุนันทาในบริบทการเปลี่ยนแปลงแบบตะวันตก เนื้อหาประกอบด้วย ราชสำนักฝ่ายในสมัยรัชกาลที่ 5 -- วัฒนธรรมจารีตของราชสำนักฝ่ายใน -- การรับวัฒนธรรมตะวันตก -- วิถีชีวิตชาววังสวนสุนันทา -- การสืบทอดวัฒนธรรมจารีตของชาววังสวนสุนันทา
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com