ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา660
เลขจัดเก็บส(นท).14/02
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดคหกรรม
ชื่อสารสนเทศตำรับสายเยาวภาของสายปัญญาสมาคม
ชื่อผู้รับผิดชอบสายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิตพิมพ์ครั้งที่ 5.
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์, [2523].
บรรณลักษณ์174 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม. + 1 ไฟล์ : 654.jpg (1 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องอาหาร, 2478-.
คำสำคัญตำรับอาหารของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเยาวภาพงศ์สนิท, สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (ตู้ 10)
แหล่งที่มา หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับและไฟล์ภาพหน้าปกของหนังสือตำรับสายเยาวภาของสายปัญญาสมาคม เนื้อหาประกอบด้วย ตำรับอาหารของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเยาวภาพงศ์สนิท เช่น ข้าวขวัญ ข้าวประดับ แจงลอนข้าวปิ้ง ซุปผักโขม ข้าวบรรจุผลแอปเปิ้ล สับปะรดบรรจุไส้ข้าว เป็นต้น
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com