ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา662
เลขจัดเก็บร(ถ).2/20
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศศาลปราสาทสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
ชื่อผู้รับผิดชอบสุริยา นิชาญ, ถ่ายภาพ
ชื่ออุปกรณ์กล้องถ่ายรูป DSLR Canon 60 D Lens Canon EF 24-105mm f/4 L IS
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2544.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 658.jpg (1 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องปราสาท, 2544
คำสำคัญศาลปราสาทสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ; ศาลปราสาทพระนาง ; ศาลพระนาง
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาคุณสุริยา นิชาญ (มอบให้เมื่อที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2544)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์รูปภาพศาลปราสาทสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ในรูปแบบปราสาทมียอดเหม 3 ยอด เรียงกัน 3 องค์
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com