ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ค้นหา  

แสดงสารสนเทศ

ลำดับ
เลขจัดเก็บ ชื่่อสารสนเทศ ประเภท จำพวก หมวด
รายละเอียด
241
ก(นสพ).15/01 สุนันทาพร้อมใจพัฒนา 72 ตำราบูชาในหลวง กฤตภาค บทความหนังสือพิมพ์ กิจกรรม
[คลิก]
242
สต(นสพ).15/01 หนังสือพิมพ์กำแพงแดง สิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง หนังสือพิมพ์ กิจกรรม
[คลิก]
243
ก(จม).7/01 บำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทาฯ : นาฏศิลป์เผยที่่มาการรำบวงสรวง กฤตภาค บทความจดหมายข่าว นาฏกรรม
[คลิก]
244
ก(จม).2/02 สวนสุนันทา วิทยาเขตศาลายา นครปฐม กฤตภาค บทความจดหมายข่าว อาคารสถานที่
[คลิก]
245
ก(จม).15/05 นักศึกษาพยาบาลรุ่นแรกจากหลายพื้นที่่ตรวจร่างกาย : เด็กนราธิวาสเชื่่อมั่นความพร้อมสวนสุนันทา กฤตภาค บทความจดหมายข่าว กิจกรรม
[คลิก]
246
ก(จม).6/05 ชาวระนองปลื้มได้มีสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรก: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารับมอบที่่ดินเตรียมจัดตั้งเป็นวิทยาเขต กฤตภาค บทความจดหมายข่าว พิธีการ
[คลิก]
247
ก(จม).2/03 ซุ้มพระพุทธรูปเชียงแสนสวนสุนันทา กฤตภาค บทความจดหมายข่าว อาคารสถานที่
[คลิก]
248
ก(จม).6/06 วิทยาลัยพยาบาลจับมือโรงพยาบาลศรีวิชัยร่วมงานวิชาการผลิตผู้ช่วย-พยาบาลรองรับตลาดขาดแคลน กฤตภาค บทความจดหมายข่าว พิธีการ
[คลิก]
249
ก(จม).6/02 อธิการบดีรับมอบตำรายาแพทย์แผนไทย อายุกว่า 130 ปี กฤตภาค บทความจดหมายข่าว พิธีการ
[คลิก]
250
ก(จม).15/02 นางแบบกิตติมศักดิ์ร่วมเดินแฟชั่นย้อนยุคสร้างสีสันคืนสู่เหย้า กฤตภาค บทความจดหมายข่าว กิจกรรม
[คลิก]
251
สต(จม).15/03 จดหมายข่าวแก้วเจ้าจอม สิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง จดหมายข่าว กิจกรรม
[คลิก]
252
ก(จม).3/06 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ชี้แจงเพิ่มเติมการก่อสร้างอาคารและสถานที่ในราชภัฏสวนสุนันทา กฤตภาค บทความจดหมายข่าว การบริหาร
[คลิก]
253
ก(จม).3/07 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวันนี้ กฤตภาค บทความจดหมายข่าว การบริหาร
[คลิก]
254
ก(จม).6/07 พิธีลงนามตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันราชภัฏสวนสุนันทากับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กฤตภาค บทความจดหมายข่าว พิธีการ
[คลิก]
255
ก(จม).15/03 เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ในหลวง : สวนสุนันทาเตรียมจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ กฤตภาค บทความจดหมายข่าว กิจกรรม
[คลิก]
256
สต(จม).15/02 จดหมายข่าวแก้วเจ้าจอม สิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง จดหมายข่าว กิจกรรม
[คลิก]
257
ร(ถ).6/02 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูสวนสุนันทา รูปภาพ ภาพถ่าย พิธีการ
[คลิก]
258
ร(ถ).2/19 โรงเรียนนิภาคาร รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
259
ร(ถ).10/02 พระพุทธสุนันทากร รูปภาพ ภาพถ่าย ประติมากรรม
[คลิก]
260
ร(ถ).5/01 เครื่องแบบครูของโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย รูปภาพ ภาพถ่าย เครื่องแต่งกาย
[คลิก]
    จำนวน 364 เรคอร์ด
หน้า 13
< 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com