ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา569
เลขจัดเก็บก(นสพ).15/01
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความหนังสือพิมพ์
หมวดกิจกรรม
ชื่อสารสนเทศสุนันทาพร้อมใจพัฒนา 72 ตำราบูชาในหลวง
ชื่อผู้รับผิดชอบสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2542.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 530.pdf (1 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องโครงการพัฒนา 72 ตำราบูชาในหลวง, 2542
คำสำคัญโครงการพัฒนา 72 ตำราบูชาในหลวง
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิงสุนันทาพร้อมใจพัฒนา 72 ตำราบูชาในหลวง . (2542, กุมภาพันธ์). กำแพงแดง, หน้า 4.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากหนังสือพิมพ์กำแพงแดง ปีที่่ 4 ฉบับที่่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ว่าด้วย สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดทำโครงการ "พัฒนา 72 ตำราบูชาในหลวง" เพื่่อแสดงสัญลักษณ์แห่งความเป็นปราชญ์ของในหลวง
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com