ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา544
เลขจัดเก็บก(จม).15/02
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความจดหมายข่าว
หมวดกิจกรรม
ชื่อสารสนเทศนางแบบกิตติมศักดิ์ร่วมเดินแฟชั่นย้อนยุคสร้างสีสันคืนสู่เหย้า
ชื่อผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; รัตนา เตชะเสาวภาคย์, รายงาน
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2550.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 515.pdf (2 แผ่น).
เลขมาตรฐาน1513-6930
หัวเรื่องกิจกรรมของนักศึกษา, 2550
คำสำคัญคืนสู่เหย้า ; ลูกพระนางคืนวัง
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่่ 21 กันยายน พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (2550, พฤษภาคม 11). นางแบบกิตติมศักดิ์ร่วมเดินแฟชั่นย้อนยุคสร้างสีสันคืนสู่เหย้า. ข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม. (216), หน้า 2-3.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 216 ประจำวันที่่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ว่าด้วย กิจกรรมภายในงาน "คืนสู่เหย้าลูกพระนางคืนวัง" ซึ่งจะจัดขึ้นในคืนวันที่ 12 พฤษภาคม 2550 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เช่น การแสดงนาฏศิลป์ชุด 7 ทศวรรษสวนสุนันทา เป็นต้น
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com