ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา525
เลขจัดเก็บก(จม).6/07
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความจดหมายข่าว
หมวดพิธีการ
ชื่อสารสนเทศพิธีลงนามตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันราชภัฏสวนสุนันทากับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ชื่อผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2543.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 472.pdf (1 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่อง ความร่วมมือทางการศึกษา, 2543
คำสำคัญมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิงสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา. (2543, สิงหาคม 29). พิธีลงนามตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันราชภัฏสวนสุนันทากับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง. แก้วเจ้าจอม. (55), หน้า 1.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม ฉบับที่่ 55 ประจำวันอังคารที่่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ว่าด้วย พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ดิลก บุญเรืองรอด (อธิการบดี) กับ ดร. อุเทน เตชะไพบูลย์ (ประธานมูลนิธิป๋อเต็กตึ๊ง)
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com