ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา534
เลขจัดเก็บสต(จม).15/03
ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง
จำพวกจดหมายข่าว
หมวดกิจกรรม
ชื่อสารสนเทศจดหมายข่าวแก้วเจ้าจอม
ชื่อผู้รับผิดชอบสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2542.
บรรณลักษณ์10 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม. + 1 ไฟล์ : 476.jpg (1 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องกิจกรรมของนักศึกษา, 2542
คำสำคัญจดหมายข่าวแก้วเจ้าจอม
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (ตู้ 20)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่่อวันที่่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับ และไฟล์ภาพตัวอย่าง "จดหมายข่าวแก้วเจ้าจอม" ในรูปแบบเอกสารโรเนียวพิมพ์ขาวดำเย็บมุม
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com