ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา566
เลขจัดเก็บก(จม).2/02
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความจดหมายข่าว
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศสวนสุนันทา วิทยาเขตศาลายา นครปฐม
ชื่อผู้รับผิดชอบธีรศักดิ์ วงศ์คำแน่น, เรียบเรียง
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2552.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 525.pdf (1 แผ่น).
เลขมาตรฐาน1513-6930
หัวเรื่องอาคาร, 2552
คำสำคัญมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม ; เมืองมายา
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (2552, พฤศจิกายน 5). สวนสุนันทา วิทยาเขตศาลายา นครปฐม. ข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม. (540), หน้า 2.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม ฉบับที่่ 540 ประจำวันพฤหัสบดีที่่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ว่าด้วย สภาพทางกายภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com