ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา531
เลขจัดเก็บก(จม).3/06
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความจดหมายข่าว
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ชี้แจงเพิ่มเติมการก่อสร้างอาคารและสถานที่ในราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ; พิมลศักดิ์ อุ่นวรรณธรรม, รายงาน
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชภัฏสวนสุนันทา, 2546.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 500.pdf (1 แผ่น).
เลขมาตรฐาน1513-6930
หัวเรื่องการบริหารทรัพยากรกายภาพ, 2546
คำสำคัญสวนหย่อม ; น้ำตก
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (2546, กุมภาพันธ์ 5). ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ชี้แจงเพิ่มเติมการก่อสร้างอาคารและสถานที่ในราชภัฏสวนสุนันทาา . ข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม. (61), หน้า 2.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 61 ประจำวันที่่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ว่าด้วย การชี้แจงของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ในบริเวณอาคารที่สร้างใหม่ 3 แห่ง
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com