ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา507
เลขจัดเก็บร(ถ).5/01
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดเครื่องแต่งกาย
ชื่อสารสนเทศเครื่องแบบครูของโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย
ชื่อผู้รับผิดชอบ-
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์[กรุงเทพฯ] : [ม.ป.พ.], [2480].
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 450.jpg (1 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องเครื่องแบบ, 2480
คำสำคัญเครื่่องแบบครูสตรีของกระทรวงธรรมการ ; เครื่่องแบบครูโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์รูปภาพ "เครื่องแบบครูของโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย" ตามเครื่่องแบบครูสตรีของกระทรวงธรรมการ พ.ศ. 2480
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com