ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา521
เลขจัดเก็บก(จม).15/03
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความจดหมายข่าว
หมวดกิจกรรม
ชื่อสารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ในหลวง : สวนสุนันทาเตรียมจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่
ชื่อผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; รัตนา เตชะเสาวภาคย์, รายงาน
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2550.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 470.pdf (1 แผ่น).
เลขมาตรฐาน1513-6930
หัวเรื่องงานรื่นเริง, 2550
คำสำคัญกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ; ตำราเฉลิมพระเกียรติ 80 พระษา
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (2550, กรกฏาคม 23). เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ในหลวง : สวนสุนันทาเตรียมจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ . ข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม. (32), หน้า 1.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม ฉบับที่่ 32 ประจำวันที่่่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ว่าด้วย การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา อาทิ ตำราเฉลิมพระเกียรติ 80 พระษา เป็นต้น
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com