ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา545
เลขจัดเก็บก(จม).6/02
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความจดหมายข่าว
หมวดพิธีการ
ชื่อสารสนเทศอธิการบดีรับมอบตำรายาแพทย์แผนไทย อายุกว่า 130 ปี
ชื่อผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2548.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 482.pdf (1 แผ่น).
เลขมาตรฐาน1513-6930
หัวเรื่องความร่วมมือทางการศึกษา, 2548
คำสำคัญตำรายาแพทย์แผนไทย, โกศล สุขสอาด
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่่ 21 กันยายน พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (2548, มิถุนายน 14). อธิการบดีรับมอบตำรายาแพทย์แผนไทย อายุกว่า 130 ปี. ข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม. (2), หน้า 4.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 2 ประจำวันที่่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ว่าด้วย ผศ. ดร. ช่วงโชติ พันธุเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับมอบตำราแพทย์แผนไทยโบราณจากคุณโกศล สุขสอาด
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com