ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ค้นหา  

แสดงสารสนเทศ

ลำดับ
เลขจัดเก็บ ชื่่อสารสนเทศ ประเภท จำพวก หมวด
รายละเอียด
101
ส(นท).14/03 ตำรากับข้าวชาววัง [สวนสุนันทา] สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย คหกรรม
[คลิก]
102
ก(นสพ).14/01 ปลาทูต้มเค็มอย่างเนื้อแข็งก้างเปื่อย : สูตรไม่ลับตำรับวังสวนสุนันทา กฤตภาค บทความหนังสือพิมพ์ คหกรรม
[คลิก]
103
สพ(ง).1/01 ครูสวนสุนันทาในความทรงจำ สิ่งพิมพ์พิเศษ งานเขียนวิชาการ บุคคล
[คลิก]
104
ร(ถ).2/20 ศาลปราสาทสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี รูปภาพ ภาพถ่าย สถาปัตยกรรม
[คลิก]
105
ก(ว).2/03 ลดเลี้ยวไปในสวนสุนันทากึ่งศตวรรษ กฤตภาค บทความวารสาร สถาปัตยกรรม
[คลิก]
106
ส(นท).14/02 ตำรับสายเยาวภาของสายปัญญาสมาคม สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย คหกรรม
[คลิก]
107
ส(นท).14/01 ตำรากับข้าวไทย : ตำรับพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย คหกรรม
[คลิก]
108
ก(ว).2/02 โรงเรียนภายในสวนป่า กฤตภาค บทความวารสาร สถาปัตยกรรม
[คลิก]
109
ส(นท).1/14 กาลครั้งหนึ่งที่สวนสุนันทาของ ผศ.ดร. พล คำปังสุ์ สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
110
ส(จส).13/01 คู่มือเทคนิคการขยายพันธุ์ต้นแก้วเจ้าจอม สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร พืชพรรณ
[คลิก]
111
ส(จส).2/01 หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการพิมพ์ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร สถาปัตยกรรม
[คลิก]
112
ส(นท).1/13 จากไป--ด้วยรัก--คิดถึง : จำเริญ เสกธีระ สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
113
สท(ด).2/01 คลังความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : 50 ประเด็น ถาม - ตอบ เรื่องราวสวนสุนันทา สื่่อโสตทัศนวัสดุ ดีวีดี สถาปัตยกรรม
[คลิก]
114
ส(จส).1/03 หนังสือประกาศเกียรติคุณบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร บุคคล
[คลิก]
115
สพ(ง).2/01 เล่าเรื่องภูดินที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์พิเศษ งานเขียนวิชาการ สถาปัตยกรรม
[คลิก]
116
ก(ว).2/01 สวนสุนันทาในอดีต กฤตภาค บทความวารสาร สถาปัตยกรรม
[คลิก]
117
ก(นส).13/01 ประวัติแก้วเจ้าจอม กฤตภาค บทความหนังสือ พืชพรรณ
[คลิก]
118
สพ(อร).6/01 ขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเททองหล่อพระพุทธรูป สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ พิธีการ
[คลิก]
119
ก(จม).3/02 สวนสุนันทา แชมป์ราชภัฏ 3 สมัยติดต่อ วางเป้าสร้างชื่อติด 1 ใน 15 ของประเทศ กฤตภาค บทความจดหมายข่าว การบริหาร
[คลิก]
120
สต(ว).1/01 วารสารสวนสุนันทาสัมพันธ์ ฉบับพิเศษ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง วารสาร บุคคล
[คลิก]
    จำนวน 292 เรคอร์ด
หน้า 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com