ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา734
เลขจัดเก็บสพ(อร).6/03
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกเอกสารราชการ
หมวดพิธีการ
ชื่อสารสนเทศข่าวสิ้นพระชนม์พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา
ชื่อผู้รับผิดชอบ-
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2472.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 937.pdf (2 หน้า).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องพระราชพิธี, 2472
คำสำคัญพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ; พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7)
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
ราคา- บาท
การอ้างอิงข่าวสิ้นพระชนม์พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา. (2472, มิถุนายน 30). ราชกิจจานุเบกษา, หน้า 994-995.
รายละเอียด
ไฟล์เอกสารราชการ ว่าด้วย ข่าวการสิ้นพระชนม์ของพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ทรงพระราชดำเนินมายังตำหนักสวนสุนันทา เพื่อประกอบพระราชพิธีการสรงพระศพ และอัญเชิญไปประกอบพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ณ พระที่นั่งนงคราญสโมสร
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com