ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา730
เลขจัดเก็บร(ถ).2/30
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศอาคารศิลปกรรม
ชื่อผู้รับผิดชอบณัชชา ดวงศรีหงส์ และคนอื่นๆ, ถ่ายภาพ
ชื่ออุปกรณ์กล้องโทรศัพท์มือถือ IPhone 6 ; Sony Eperia M5.
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2559.
บรรณลักษณ์13 ไฟล์ : 850 - 863.jpg (14 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องอาคาร, 2559
คำสำคัญอาคารศิลปกรรม ; อาคาร 36 ; อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บ ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาณัชชา ดวงศรีหงส์ (มอบให้เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์ภาพถ่าย "อาคารศิลปกรรม" หรืออาคาร 36 เป็นอาคาร 5 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com