ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา728
เลขจัดเก็บก(น).2/01
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความนิตยสาร
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศโปสต์การ์ดจากสวนสุนันทา = Postcards From Suan Sunandha
ชื่อผู้รับผิดชอบกัณฑาทิพย์ สิงหะเนติ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : ปารามิตา เอนเตอร์เทนเมนท์, 2559.
บรรณลักษณ์8 หน้า : ภาพประกอบสี ; 27 ซม. + 1 ไฟล์ : 848.jpg (1 รูป).
เลขมาตรฐาน2465-3594
หัวเรื่องแผนผัง, 2450-
คำสำคัญโปสต์การ์ดจากสวนสุนันทา ; ผังบริเวณสวนสุนันทา
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องทำงานบรรณารักษ์ ชั้น 3 (ตู้ 6)
แหล่งที่มาคุณนิพนธ์ รักรุ่ง (มอบให้เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
ราคา- บาท
การอ้างอิงกัณฑาทิพย์ สิงหะเนติ. (2559). โปสต์การ์ดจากสวนสุนันทา : Postcards From Suan Sunandha. เซนส์แอนด์ซีน. 1(4). 212 – 219.
รายละเอียด
ต้นฉบับและไฟล์รูปภาพหน้าปกบทความจากนิตยสารเซนส์แอนด์ซีน (Sense&Scene) ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ว่าด้วยเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับสวนสุนันทาในความทรงจำของผู้เขียน เช่น สภาพสิ่งแวดล้อมภายในสวนสุนันทา หรือการออกแบบผังบริเวณภายในสวนสุนันทา เป็นต้น
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com