ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา729
เลขจัดเก็บสท(ด).12/01
ประเภทสื่่อโสตทัศนวัสดุ
จำพวกดีวีดี
หมวดดนตรีกรรม
ชื่อสารสนเทศเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุด
ชื่อผู้รับผิดชอบพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, ทำนอง ; มณีรัตน์ บุนนาค, คำร้อง ; คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ขับร้อง
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2559.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 849.mp4 (1 เพลง).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องเพลง, 2559
คำสำคัญเพลงพระราชนิพนธ์ ; เพลงความฝันอันสูงสุด
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บ ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์ภาพและเสียงการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุด โดยคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารวรลักษณานงค์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com