ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา741
เลขจัดเก็บสต(ว).1/03
ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง
จำพวกวารสาร
หมวดบุคคล
ชื่อสารสนเทศวารสารสวนสุนันทาสัมพันธ์ 2555
ชื่อผู้รับผิดชอบสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์, 2556.
บรรณลักษณ์99 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม. + 1 ไฟล์ : 956.jpg (1 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - ศิษย์เก่า, 2555
คำสำคัญวารสารสวนสุนันทาสัมพันธ์ ; สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องทำงานบรรณารักษ์ ชั้น 3 (ตู้ 3)
แหล่งที่มาอาจารย์รัตนา ถัดทะพงศ์ (มอบให้เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2560)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับและไฟล์ภาพหน้าปกวารสารสวนสุนันทาสัมพันธ์ ปีที่ 39 (2555) เนื้อหาประกอบด้วย 75 ปี จากโรงเรียนสู่มหาวิทยาลัย -- ศาลปราสาทสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ในความทรงจำของศิษย์เก่า -- พระผู้ให้กำเนิดสวนสุนันทาฯ -- แผนผังสวนสุนันทา -- ศิษย์เก่าเกียรติยศ -- กิจกรรมสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาฯ และประมวลภาพประกอบ ฯลฯ
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com