ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา737
เลขจัดเก็บก(นสพ).3/03
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความหนังสือพิมพ์
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศยกเครื่อง GE ป้องกันเกรดมั่ว ป้องกันปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอ
ชื่อผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; จิรายุส วีระสิทธิ์, รายงาน
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2558.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 950.pdf (3 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องการบริหารการศึกษา, 2558
คำสำคัญสำนักการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE) ; บรรพต พรประเสริฐ
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บ ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560)
ราคา- บาท
การอ้างอิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (2559 พฤศจิกายน). ยกเครื่อง GE ป้องกันเกรดมั่ว ป้องกันปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอ. กำแพงแดง, หน้า 5.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากหนังสือพิมพ์กำแพงแดง ปีที่ 21 ฉบับที่ 31 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ว่าด้วย บทสัมภาษณ์ของรองศาสตราจารย์บรรพต พรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE) เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาระบบการเรียนการสอนของสำนักฯ ตลอดจนแนวทางการสร้างตำราเรียน โดยใช้ต้นแบบจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com