ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา738
เลขจัดเก็บส(จส).6/06
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกจุลสาร
หมวดพิธีการ
ชื่อสารสนเทศหนังสือที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุครบรอบ 100 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
ชื่อผู้รับผิดชอบวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2503.
บรรณลักษณ์1 เล่ม (เลขหน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ ; 21 ซม. + 1 ไฟล์ : 951.jpg (1 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องงานเทศกาล, 2503
คำสำคัญงานฉลองพระชนมายุครบรอบ 100 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ; พระยศเกตุ
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (ตู้ 23)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับและไฟล์ภาพหน้าปกของจุลสาร "หนังสือที่ระลึกในงานฉลองครบรอบพระชนมายุ 100 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และงานแสดงศิลปหัตถกรรม" ระหว่างวันที่ 3-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503 ณ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา เนื้อหาประกอบด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระปิยมเหสีในรัชกาลที่ 5 -- รายนามกรรมการจัดงาน -- รายการแสดงกลางแจ้งตลอดงาน --ละครดึกดำบรรพ์เรื่องพระยศเกตุ
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com