ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา735
เลขจัดเก็บก(นส).2/05
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความหนังสือ
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศพระเมรุสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ท้องสนามหลวง พ.ศ. 2423
ชื่อผู้รับผิดชอบม.ร.ว.แน่งน้อย ศักดิ์ศรี และคนอื่นๆ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, 2555.
บรรณลักษณ์20 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม. + 1 ไฟล์ : 938.jpg (1 รูป).
เลขมาตรฐาน9786167384047
หัวเรื่องพระเมรุมาศ, 2423
คำสำคัญพระเมรุสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ; พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องทำงานบรรณารักษ์ ชั้น 3 (ตู้ 13)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
ราคา- บาท
การอ้างอิงแน่งน้อย ศักดิ์ศรี, ม.ร.ว. และคนอื่นๆ. (2555). พระเมรุสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ท้องสนามหลวง พ.ศ. 2423. ใน สถาปัตยกรรมพระมรุในสยาม (หน้า 217 – 325). กรุงเทพฯ: สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์.
รายละเอียด
สำเนาบทความ และไฟล์ภาพหน้าปกจากหนังสือ "สถาปัตยกรรมพระเมรุในสยาม" ว่าด้วย ประวัติเกี่ยวกับพระเมรุสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ณ ท้องสนามหลวง พ.ศ. 2423 เช่น สถาปัตยกรรม แบบสันนิษฐานแผนผังพระเมรุ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ และภาพถ่ายพระเมรุฯ เป็นต้น
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com