ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา733
เลขจัดเก็บร(ถ).10/04
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดประติมากรรม
ชื่อสารสนเทศองค์พระวิษณุกรรม
ชื่อผู้รับผิดชอบชลิตา โนน้อย, ถ่ายภาพ
ชื่ออุปกรณ์กล้องถ่ายรูปโทรศัพท์มือถือ IPhone 6s.
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2559.
บรรณลักษณ์17 ไฟล์ : 920 - 936.jpg (17 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องรูปปั้น, 2559
คำสำคัญองค์พระวิษณุกรรม ; รูปปั้นองค์พระวิษณุกรรม
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาคุณชลิตา โนน้อย (มอบให้เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์ภาพถ่าย "องค์พระวิษณุกรรม" ซึ่งประดิษฐานบริเวณข้างหน้าอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 42) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com