ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา739
เลขจัดเก็บส(นท).15/02
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดกิจกรรม
ชื่อสารสนเทศสวนสุนันทาวิชาการ 2559 : วิชาการ--สัมผัสได้
ชื่อผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2559.
บรรณลักษณ์80 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม. + 1 ไฟล์ : 952.jpg (1 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องงานเทศกาล, 2559
คำสำคัญสวนสุนันทาวิชาการ 2559 : วิชาการ--สัมผัสได้ ; เน้นความเป็นวัง ; องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (ตู้ 28)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับและไฟล์รูปภาพหน้าปกของหนังสือ "สวนสุนันทาวิชาการ 2559 : วิชาการ--สัมผัสได้" ระหว่างวันที่่ 25 - 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื้อหาประกอบด้วย สวนสุนันทาวิชาการ 2559 -- ประวัติความเป็นมาของสวนสุนันทา -- เอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา -- เน้นความเป็นวัง -- เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com