ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา731
เลขจัดเก็บร(ถ).15/06
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดกิจกรรม
ชื่อสารสนเทศงานสวนสุนันทาวิชาการ : วิชาการสัมผัสได้
ชื่อผู้รับผิดชอบทยาตา อาบสุวรรณ์ และคนอื่นๆ, ถ่ายภาพ
ชื่ออุปกรณ์กล้องโทรศัพท์มือถือ IPhone 6 ; Sony Eperia M5.
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2559.
บรรณลักษณ์31 ไฟล์ : 864 - 895.jpg (31 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องงานเทศกาล, 2559
คำสำคัญงานสวนสุนันทาวิชาการ ; วิชาการสัมผัสได้
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาคุณทยาตา อาบสุวรรณ์ (มอบให้เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์ภาพถ่าย "งานสวนสุนันทาวิชาการ : วิชาการสัมผัสได้ " ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ได้แก่ วิถีชาววัง กิจกรรมผลงานของอาจารย์และนักศึกษา ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ และการแสดงบนเวที
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com