ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา727
เลขจัดเก็บร(ถ).2/29
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศศาลปราสาทสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์
ชื่อผู้รับผิดชอบสุธานันท์ ศรีษะเกตุ, ถ่ายภาพ
ชื่ออุปกรณ์กล้องถ่ายรูป Casio Zr3500.
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2559.
บรรณลักษณ์20 ไฟล์ : 828 - 847.jpg (20 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องอาคาร, 2559
คำสำคัญ ศาลปราสาทสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ; ศาลปราสาทพระนาง ; ศาลพระนาง
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บ ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาคุณสุธานันท์ ศรีษะเกตุ (มอบให้เมื่อวันที่่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์ภาพถ่าย "ศาลปราสาทสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์" ในรูปแบบอาคารชั้นเดียวรูปทรงแปดเหลี่ยม
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com