ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา726
เลขจัดเก็บร(ถ).2/28
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศอาคารศศิพงษ์ประไพ
ชื่อผู้รับผิดชอบพัชรเดช ปุ่นมีกิจ, ถ่ายภาพ
ชื่ออุปกรณ์กล้องถ่่ายรูป Samsung Galaxy A5
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2559.
บรรณลักษณ์14 ไฟล์ : 814 - 827.jpg (14 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องอาคาร, 2559
คำสำคัญอาคารศศิพงษ์ประไพ ; ตำหนักที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศศิพงษ์ประไพ
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาคุณพัชรเดช ปุ่นมีกิจ (มอบให้เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์ภาพถ่ายการบูรณะซ่อมแซม "อาคารศศิพงษ์ประไพ" ซึ่งแต่เดิมเป็นตำหนักที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศศิพงษ์ประไพ พระราชธิดาลำดับที่ 31 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช และเจ้าจอมมารดาจันทร์
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com