ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา740
เลขจัดเก็บสพ(ง).1/02
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกงานเขียนวิชาการ
หมวดบุคคล
ชื่อสารสนเทศพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏฯ: พระผู้ทรงเป็นเอตทัคคะทางการครัว
ชื่อผู้รับผิดชอบศุภกร ติยะวรากุล, เรียบเรียง
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2560.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 954.pdf (4 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา,พระวิมาดาเธอ กรมพระ, 2406 - 2472
คำสำคัญพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ; เอตทัคคะทางการครัว
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บ ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาคุณศุภกร ติยะวรากุล (มอบให้เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์งานเขียนวิชาการ "พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏฯ: พระผู้ทรงเป็นเอตทัคคะทางการครัว" ว่าด้วย พระราชประวัติ และพระปรีชาด้านการครัวของพระองค์
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com