ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา724
เลขจัดเก็บร(ถ).2/27
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศหอประดิษฐานพระพุทธสุนันทาทิพรัตนปฏิมาศรีมงคล (หอพระ)
ชื่อผู้รับผิดชอบธิดารัตน์ ควรชื่นใจ, ถ่ายรูป
ชื่ออุปกรณ์กล้องถ่ายรูป Olympus pen7.
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2559.
บรรณลักษณ์24 ไฟล์ : 789 - 812.jpg (24 รูป)
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องอาคาร, 2559
คำสำคัญหอพระ ; พระพุทธสุนันทาทิพรัตนปฏิมาศรีมงคล
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาคุณธิดารัตน์ ควรชื่นใจ (มอบให้เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์ภาพถ่าย "หอพระ" ซึ่งใช้ประดิษฐานพระพุทธสุนันทาทิพรัตนปฏิมาศรีมงคล ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ พ.ศ. 2528 ตั้งอยู่บริเวณด้านตรงข้ามอาคารหอประชุมสุนันทานุสรณ์
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com