ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1

       ค้นหาตาม
 • ประเภทสารสนเทศ
 • จำพวกสารสนเทศ
 • หมวดสารสนเทศ
 • เลขจัดเก็บก(จม).6/10
  ชื่อสารสนเทศมอบงานผลิตอาหารกลางวัน-งานศูนย์อาหาร
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความจดหมายข่าว
  หมวดพิธีการ
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บก(จม).6/08
  ชื่อสารสนเทศอธิการบดีนำทีม FMS Global Connect ลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยในโมร็อกโก
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความจดหมายข่าว
  หมวดพิธีการ
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บก(นส).6/04
  ชื่อสารสนเทศพระราชทานชื่่ออาคารศรีจุฑาภา
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความหนังสือ
  หมวดพิธีการ
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บก(นส).6/03
  ชื่อสารสนเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่่อสถาบันราชภัฏ
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความหนังสือ
  หมวดพิธีการ
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บร(ถ).6/04
  ชื่อสารสนเทศพิธีเปิดแพรคลุมป้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  ประเภทรูปภาพ
  จำพวกภาพถ่าย
  หมวดพิธีการ
  รายละเอียด[คลิก]
  หน้า 9
  < 6 7 8 9 10
  Copyright © 2012.
  By The Office of Academic Resouce and Information Technology
  หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com