ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา454
เลขจัดเก็บก(จม).6/10
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความจดหมายข่าว
หมวดพิธีการ
ชื่อสารสนเทศมอบงานผลิตอาหารกลางวัน-งานศูนย์อาหาร
ชื่อผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; อรวรรณ สุขมา, รายงาน ; รังสรรค์ ถาวรสิวงษ์, ถ่ายภาพ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; 2556.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 369.pdf (1 หน้า).
เลขมาตรฐาน1513-6930
หัวเรื่องการบริหารทรัพยากรกายภาพ, 2556
คำสำคัญงานผลิตอาหารกลางวัน, งานศูนย์อาหาร
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่่อวันที่่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (2556, มิถุนายน 5). มอบงานผลิตอาหารกลางวัน-งานศูนย์อาหาร. ข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม. (808), หน้า 1.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 808 ประจำวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2556 ว่าด้วย การจัดประชุมส่งมอบงานผลิตอาหารกลางวันและงานศูนย์อาหาร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ให้แก่สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com