ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1

       ค้นหาตาม
 • ประเภทสารสนเทศ
 • จำพวกสารสนเทศ
 • หมวดสารสนเทศ
 • เลขจัดเก็บส(นท).8/01
  ชื่อสารสนเทศข้ามภพข้ามชาติ
  ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
  จำพวกหนังสือภาษาไทย
  หมวดวรรณกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บก(นส).8/02
  ชื่อสารสนเทศบทละครพันทางเรื่องยุพราชกุสะ = Prince Kusa
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความหนังสือ
  หมวดวรรณกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บก(นส).8/01
  ชื่อสารสนเทศเรื่องบ่อเกิดของพระราชนิพนธ์เงาะป่า
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความหนังสือ
  หมวดวรรณกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บร(ถ).8/01
  ชื่อสารสนเทศคำจารึกพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ณ พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  ประเภทรูปภาพ
  จำพวกภาพถ่าย
  หมวดวรรณกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  Copyright © 2012.
  By The Office of Academic Resouce and Information Technology
  หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com