ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1

       ค้นหาตาม
 • ประเภทสารสนเทศ
 • จำพวกสารสนเทศ
 • หมวดสารสนเทศ
 • เลขจัดเก็บส(จส).7/05
  ชื่อสารสนเทศรอบรั้วริมวัง
  ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
  จำพวกจุลสาร
  หมวดนาฏกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บส(จส).7/04
  ชื่อสารสนเทศพระสุธน - มโนห์รา
  ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
  จำพวกจุลสาร
  หมวดนาฏกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บส(จส).7/03
  ชื่อสารสนเทศพญาราชวังสัน
  ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
  จำพวกจุลสาร
  หมวดนาฏกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บส(นท).7/02
  ชื่อสารสนเทศเจ้าหญิงกรรณิการ์
  ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
  จำพวกหนังสือภาษาไทย
  หมวดนาฏกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บส(นท).7/01
  ชื่อสารสนเทศมหาเทวี
  ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
  จำพวกหนังสือภาษาไทย
  หมวดนาฏกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  หน้า 1
  1 2
  Copyright © 2012.
  By The Office of Academic Resouce and Information Technology
  หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com