ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา346
เลขจัดเก็บร(ถ).6/04
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดพิธีการ
ชื่อสารสนเทศพิธีเปิดแพรคลุมป้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบพนิตย์ ทองดี, ผู้ถ่ายภาพ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทา, 2547.
บรรณลักษณ์4 ไฟล์ : 248-251.jpg (4 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องพิธีทางศาสนาและพิธีกรรม, 2547
คำสำคัญป้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่่อวันที่่่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์รูปภาพพิธีเปิดแพรคลุมป้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝั่งประตูทางด้านถนนอู่ทองนอก โดย พณฯ กร ทัพพะรังสี ในวันอังคารที่่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com