ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1

       ค้นหาตาม
 • ประเภทสารสนเทศ
 • จำพวกสารสนเทศ
 • หมวดสารสนเทศ
 • เลขจัดเก็บส(นท).6/10
  ชื่อสารสนเทศสูจิบัตรงานฉลองหอประชุมวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
  ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
  จำพวกหนังสือภาษาไทย
  หมวดพิธีการ
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บสท(วด).6/01
  ชื่อสารสนเทศหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2506
  ประเภทสื่่อโสตทัศนวัสดุ
  จำพวกวีดีโอ
  หมวดพิธีการ
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บส(นท).6/09
  ชื่อสารสนเทศสูจิบัตรงานฉลองพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
  ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
  จำพวกหนังสือภาษาไทย
  หมวดพิธีการ
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บร(ถ).6/01
  ชื่อสารสนเทศพระราชพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ณ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
  ประเภทรูปภาพ
  จำพวกภาพถ่าย
  หมวดพิธีการ
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บก(จม).6/11
  ชื่อสารสนเทศสวนสุนันทากับรางวัลชนะเลิศอันดับที่่ 1 ระดับหน้าบ้านหน้ามอง ประเภทมหาวิทยาลัยในสวน
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความจดหมายข่าว
  หมวดพิธีการ
  รายละเอียด[คลิก]
  หน้า 6
  < 6 7 8 9 10
  Copyright © 2012.
  By The Office of Academic Resouce and Information Technology
  หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com