ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1

       ค้นหาตาม
 • ประเภทสารสนเทศ
 • จำพวกสารสนเทศ
 • หมวดสารสนเทศ
 • เลขจัดเก็บAV-VD-PS-01-01
  ชื่อสารสนเทศหม่อมหลวง เนื่อง นิลรัตน์
  ประเภทสื่่อโสตทัศนวัสดุ
  จำพวกวีดีทัศน์
  หมวดบุคคล
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บPT-PG-PS-12-01-01
  ชื่อสารสนเทศรองศาสตราจารย์ ดร. ช่วงโชติ พันธุเวช
  ประเภทรูปภาพ
  จำพวกภาพถ่าย
  หมวดบุคคล
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บPT-PG-PS-11-01-01
  ชื่อสารสนเทศอาจารย์ กลาย กระจายวงศ์
  ประเภทรูปภาพ
  จำพวกภาพถ่าย
  หมวดบุคคล
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บPT-PG-PS-10-01-01
  ชื่อสารสนเทศอาจารย์ จำเริญ เสกธีระ
  ประเภทรูปภาพ
  จำพวกภาพถ่าย
  หมวดบุคคล
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บPT-PG-PS-09-01-01
  ชื่อสารสนเทศอาจารย์ นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์
  ประเภทรูปภาพ
  จำพวกภาพถ่าย
  หมวดบุคคล
  รายละเอียด[คลิก]
  หน้า 1
  1 2 3 4 5 >
  Copyright © 2012.
  By The Office of Academic Resouce and Information Technology
  หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com